Tumačenje - ART PRIJEVODI

Tumačenje je proces prenošenja informacija s jednog jezika na drugi. Tumačenje može biti pisano ili usmeno i dijeli se na sudsko tumačenje, konsekutivno tumačenje, simultano tumačenje i šaptano tumačenje.

Osoba osposobljena za pružanje usluge sudskog tumačenja naziva se sudskim tumačem. Da bi netko postao sudski tumač mora zadovoljiti stroge uvjete Pravilnika o stalnim sudskim tumačima te biti imenovan od predsjednika Županijskog suda. Sudsko tumačenje može biti pisano ili usmeno.

Konsekutivno tumačenje je proces prevođenja u kojem prevoditelj usmeno prevodi riječi govornika na ciljani jezik u trenutku govornikove stanke, nakon završene rečenice ili misaone cjeline. Konsekutivno prevođenje pogodno je za manja događanja i sastanke.

Simultano tumačenje je tumačenje u kojem prevoditelj govori paralelno s govornikom. Prilikom simultanog tumačenja potrebna je posebna oprema, koja se sastoji od prevoditeljske kabine, slušalica i odgovarajućeg ozvučenja.

Šaptano tumačenje je kombinacija simultanog i konsekutivnog tumačenja, odnosno oblik tumačenja u kojem se prevoditelj nalazi jako blizu govornika i tihim glasom simultano prevodi, no za šaptano tumačenje nije potrebna posebna tehnička oprema.

Usluge tumačenja u tvrtki ART PRIJEVODI:

Sudski tumač je osoba imenovana od predsjednika Županijskog suda ovlaštena za prevođenje pisanog ili izgovorenog teksta na zahtjev suda, državnog tijela, pravne ili fizičke osobe s hrvatskog na strani jezik za koji je imenovana ili obrnuto, sa stranog jezika na hrvatski jezik. Prije imenovanja sudskim tumačem, osoba mora zadovoljiti određene uvjete definirane Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima. Za sudsko tumačenje u sudskim postupcima potrebno je poznavanje pravne terminologije. Isključivo sudski tumač ima ovlaštenje za izdavanje ovjerenog prijevoda dokumenta.

Ovjereni prijevod poseban je oblik prijevoda izvornog teksta koji izrađuje sudski tumač i ima status službenog dokumenta. Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i ovjere koja jamči istovjetnost prevedenog teksta izvorniku. Sudski tumač svojim žigom i potpisom na prijevodu jamči istovjetnost prijevoda izvorniku. Svaki ovjereni prijevod ima svoj jedinstveni broj pod kojim se upisuje u knjigu ovjera sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je u procesu ostvarivanja prava u bilo kojim postupcima pred tijelima državne uprave, sudovima i javnim bilježnicima.

Sudski tumači tima ART PRIJEVODI pripremit će ovjerene prijevode vrhunske kvalitete, pri čemu se jamči sigurnost i povjerljivost podataka. Vrijeme izrade ovjerenog prijevoda ovisi o količini i vrsti teksta te jeziku na koji se prevodi.

Ako su Vam potrebne usluge sudskog tumača za prijevod pisanog ili izgovorenog teksta, pošaljite nam upit i poslat ćemo Vam besplatnu procjenu u najkraćem mogućem vremenu.

  • Ovjereni prijevod osobnih isprava
  • Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava
  • Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije
  • Ovjereni prijevod pravne dokumentacije
  • Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije

Tumačenje na poslovnim sastancima i pregovorima, tumačenje na konferencijskim pozivima

ART PRIJEVODI nude usluge sudskog tumača za:

albanski, arapski, bugarski, češki, danski, engleski, francuski, grčki, hrvatski, hebrejski, japanski, kineski, mađarski, makedonski, nizozemski, norveški, njemački, poljski, portugalski, perzijski, rumunjski, ruski, slovenski, srpski, španjolski, švedski, talijanski, turski i ukrajinski jezik te ostale jezike po potrebi.

Konsekutivno tumačenje je proces prevođenja u kojem prevoditelj usmeno prevodi govornikove riječi na ciljani jezik u trenutku govornikove stanke, nakon završene rečenice ili misaone cjeline.

U konsekutivnom prevođenju ne koriste se uređaji kao kod simultanog prevođenja. Kako bi olakšao prevođenje, za vrijeme konsekutivnog tumačenja prevoditelj može voditi bilješke. Poznavanje teme razgovora kao i stručne terminologije bitna je stavka u procesu konsekutivnog tumačenja

Konsekutivno prevođenje pogodno je za manja događanja i sastanke gdje se prevodi samo na jedan jezik. Prilikom planiranja događanja bitno je uzeti u obzir da se kod ove vrste prijevoda trajanje skupa udvostručuje, stoga je ova vrsta prevođenja prikladnija za manje skupine ljudi. Uglavnom se koristi kod pregovora diplomatske, gospodarske ili političke tematike.

Kod konsekutivnog tumačenja preporuča se da klijent dostavi prevoditelju tematiku (terminologiju i podatke) o kojoj će biti govora barem dan prije tumačenja kako bi se prevoditelj adekvatno pripremio. Također je poželjno poznavanje odnosa strana u razgovoru, povijesti razgovora i očekivanih problema.

Svi podatci i informacije, kako oni dostavljeni prije sastanka tako i oni izneseni za vrijeme sastanka, strogo su povjerljivi.

U našem timu postoje prevoditelji posebno educirani za konsekutivno tumačenje. Poznavanje stručne terminologije, brzina, fleksibilnost i pouzdanost odlike su dobrog tumača. Osim navedenih karakteristika, svaki prevoditelj tvrtke ART PRIJEVODI mora imati i izvrsne jezične i prevoditeljske kompetencije te poznavanje kulture određenog govornog područja.

Ukoliko Vam je potrebno konsekutivno tumačenje prilikom simpozija, sastanaka, konferencija, pregovora, seminara, video konferencije ili nekih drugih međunarodnih događanja, obratite nam se s povjerenjem i osigurat ćemo Vam stručnog prevoditelja prilagođenog Vašim potrebama i sadržaju događanja.

Simultano tumačenje je tumačenje u kojem prevoditelj govori paralelno s govornikom, odnosno simultani prevoditelj istodobno sluša izlaganje i izgovara prijevod na zadanom jeziku. Način prevođenja u kojem se više različitih aktivnosti odvija paralelno čini simultano prevođenje vrlo složenim procesom. Najveća prednost simultanog tumačenja je ušteda vremena zbog istovremenog izlaganja i prevođenja.

Pri simultanom prevođenju potrebno je govoriti književnim standardnim jezikom precizno i jasno te izbjegavati poštapalice i dijalektizme. Također treba voditi računa o intonaciji i udaljenosti od mikrofona, a govor treba biti staložen i umjerene brzine.

Prilikom simultanog tumačenja koristi se posebna oprema koja se sastoji od prevoditeljske kabine, slušalica i odgovarajućeg ozvučenja. Prevoditelj za vrijeme tumačenja boravi u zvučno izoliranoj kabini te sluša govornika s pomoću slušalica, istovremeno prevodeći ono što čuje u mikrofon na ciljani jezik. Sudionik izlaganja može na svom prijamniku odabrati na kojem jeziku želi slušati prevođenje.

Simultano tumačenje najčešće susrećemo na konferencijama, suđenjima ili diplomatskim sastancima.

Pod Zanimljivosti ili tako nešto: Korijeni simultanog prevođenja datiraju iz 1945. godine iz Nürnberga. U Nürnbergu se u to vrijeme vodilo suđenje nacističkim zločincima. Za vrijeme nirnberških procesa korištena su 4 službena jezika: engleski, njemački, ruski i francuski. Zbog opsega takve vrste prevođenja javila se ideja simultanog tumačenja te je do tada poznato konsekutivno prevođenje po prvi puta u povijesti zamijenjeno simultanim prevođenjem.

Unutar tima ART PRIJEVODI postoje visoko educirani prevoditelji obučeni za simultano tumačenje, kao jedno od najzahtjevnijih vrsta prevođenja. Prilagođavamo se svim vrstama sastanaka i događanja, kao i različitim jezičnim kombinacijama. Svi podatci i informacije izneseni u sklopu tumačenja strogo su povjerljivi.

Ako organizirate kongrese, konferencije, diplomatske sastanke, simpozije, sastanke nadzornih odbora ili pak konferenciju za novinare i potrebne su Vam usluge sudskog tumača, slobodno nam se obratite s punim povjerenjem, a mi ćemo Vam sastaviti posebnu ponudu.

Šaptano tumačenje ili chuchotage oblik je tumačenja u kojem se prevoditelj nalazi jako blizu govornika i tihim glasom simultano prevodi, kako ne bi ometao druge sudionike događanja. Ova vrsta prevođenja pogodna je za malu grupu ljudi. Šaptano tumačenje uglavnom se primjenjuje kao alternativa simultanom ili konsekutivnom prevođenju.

Šaptano tumačenje slično je simultanom tumačenju, no prilikom prevođenja nije potrebna oprema. Ipak, ponekad postoje situacije kad slušatelj ima bežičnu slušalicu putem koje može pratiti prevođenje dok tumač prevodi koristeći mikrofon.

Zahtjevnost šaptanog tumačenja leži u tome što prevoditelj mora govoriti dovoljno glasno da ga čuju oni kojima je prijevod namijenjen, a istovremeno dovoljno tiho da ne ometa ostale. Zbog toga predstavlja napor za glasnice i sluh prevoditelja. Ova vrsta prevođenja povećava razinu buke u dvorani, stoga je zahtjevna i za slušatelje.

Organizirate li sastanak, seminar ili neki drugi oblik događanja za koje su Vam potrebne usluge šaptanog tumačenja, slobodno nam se obratite s punim povjerenjem i omogućit ćemo Vam prevođenje u skladu s Vašim potrebama s najvišim stupnjem tajnosti podataka i sigurnosti informacija. Svi podatci i informacije izneseni u sklopu tumačenja strogo su povjerljivi.

Ukoliko imate nedoumice glede odabira načina tumačenja za pojedini događaj, tvrtka ART PRIJEVODI pruža besplatne usluge konzultiranja. Naši savjetnici stoje Vam na raspolaganju i svojim savjetima olakšat će Vam izbor.