Ovjereni prijevod - ART PRIJEVODI

Ovjereni prijevod je poseban oblik prijevoda izvornog teksta izrađen od strane sudskog tumača i ima status službenog dokumenta.

Sudski tumač je prevoditelj imenovan od predsjednika županijskog suda i svojim žigom i potpisom na prijevodu jamči istovjetnost prijevoda s izvornikom. Kako bi prijevod određenog dokumenta, isprave ili teksta mogao biti ovjeren, neophodno je da prevoditelj bude ujedno i sudski tumač.

Ako Vam je potreban prijevod u procesu ostvarivanja prava u bilo kojim postupcima pred tijelima državne uprave, sudovima i javnim bilježnicima prijevod je potrebno ovjeriti. Samo ovjereni prijevod ima dokaznu snagu javne isprave.

Ovjereni prijevod sastoji se od prijevoda izvornog teksta i ovjere koja je garancija istovjetnosti prevedenog teksta s izvornikom. Svaki ovjereni prijevod mora biti uvezan s originalnim dokumentom ili kopijom dokumenta koja je izrađena temeljem uvida u original.

Ovjereni prijevodi priznati su na gotovo cijelom području Europske unije.

Tim sudskih tumača tvrtke ART PRIJEVODI pripremit će ovjerene prijevode vrhunske kvalitete, uz maksimalnu povjerljivost podataka. Vrijeme izrade ovjerenog prijevoda ovisi o količini i vrsti teksta te jeziku na koji se prevodi.

Ako Vam je potreban ovjereni prijevod slobodno pošaljite upit i konzultirajte se s našim voditeljem ureda. Za svaki pojedini tekst vrši se posebna analiza i komunicira s klijentom kako bi se osigurala potrebna sadržajna, terminološka i stilska kvaliteta teksta u odnosu na izvornik. Nakon besplatne analize dokumenta zaprimit ćete ponudu u najkraćem mogućem vremenu.

ART PRIJEVODI izrađuju:

 • Ovjereni prijevod osobnih isprava
 1. vjenčani list
 2. rodni list
 3. smrtni list
 4. domovnica
 5. uvjerenje o prebivalištu
 6. potvrda o boravku
 7. radna dozvola
 8. radna knjižica
 9. uvjerenje o nekažnjavanju
 10. vozačka dozvola
 11. potvrda o prihodima
 12. potvrda o stanju računa u banci
 13. svjedodžba
 14. prijepis ocjena
 15. diploma
 16. ovjereni prijevod ostalih osobnih
 • Ovjereni prijevod dokumentacije trgovačkih društava
 1. društveni ugovor
 2. faktura
 3. certifikati
 4. ugovor o prodaji roba i usluga
 5. patentna dokumentacija
 6. natječajna dokumentacija
 7. izvadak iz sudskog registra
 8. financijsko izvješće
 9. bilanca
 10. revizorsko izvješće
 11. društveni i poduzetnički ugovor
 12. dokumentacija
 13. pisana deklaracija
 14. CMR
 15. tehnička dokumentacija
 16. ostala dokumentacija

Ovjereni prijevod tehničke dokumentacije

 1. potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda
 2. atest
 3. troškovnik
 4. proračun
 5. potvrda o tehničkoj specifikaciji proizvoda
 6. ovjereni prijevod ostale tehničke dokumentacije
 • Ovjereni prijevod pravne dokumentacije
 1. službena rješenja
 2. sudske presude
 3. zapisnik
 4. presude
 5. ugovori
 6. apostili
 7. javnobilježničke ovjere
 8. ovjereni prijevod ostale pravne dokumentacije
 • Ovjereni prijevod medicinske i farmaceutske dokumentacije
 1. specifikacija farmaceutskih proizvoda
 2. medicinska istraživanja
 3. rezultat psihološkog testiranja
 4. laboratorijska analiza
 5. dijagnoze
 6. zdravstvena dokumentacija
 7. zdravstveno statističko izvješće
 8. ovjereni prijevod ostale dokumentacije